طلای آبشده بخریم یا سکه؟

Wednesday، ۱۰ Aabaan ۱۴۰۲

طلای آبشده بخریم یا سکه؟

سوال همیشگی مشتریان از ما همین است که طلای آبشده بخریم یا سکه؟

برای جواب به این سوال باید ابتدا تفاوت‌های این دو را بدانیم.

طلای آبشده طلایی است که دو مشخصه مهم دارد: ۱. شماره ری گیری ۲.نام آزمایشگاه که هر دو آن می‌بایست بر روی طلای آبشده حک شده باشد.

طلای آبشده سنتی و رایج در بازار به همین شکلی که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید

طلای آبشده مانند سکه بانکی حباب ندارد و دامنه نوسانی به شدت سکه را تجربه نمی‌کند