• 0 تومان

پرداخت آنلاین

  • مبلغی را که برای پرداخت وارد می کنید باید به تومان باشد.
  • بعد از پرداخت حتما کد تراکنش را برای رسیدگی بیشتر نزد خود نگاه دارید.
  • ما بهترین درگاه های پرداخت را با زرین پال برای شما فراهم کرده ایم
  • ارتباط با ما:
    تلفن گالری: ۹۶۶۶۸۴۹۱ – ۰۲۱ (۱۰:۳۰ الی ۱۴:۳۰ – ۱۷ الی ۲۱)
    تلفن همراه: ۰۷۸۶۲۵۶ – ۰۹۲۱ (۱۰:۰۰ الی ۲۱:۰۰)
    ایمیل پشتیبانی: support@kakami.ir